எல்லோரும் தலைவர் பதவிக்கு வர விரும்புவதில் தவறு இல்லை. ஆனால் ரிசல்ட் என்னவென்று பார்க்க வேண்டும். கீழ்மட்டக் கட்டமைப்புதான் ஒரு கட்சிக்கான வலிமை

அமித் ஷாவை நடிகர் சந்தான பாரதி என்றே பலரும் நினைக்கிறார்கள்! – கலாய்க்கும் கார்த்தி சிதம்பரம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *