Mr Karti P Chidambaram, MP, Sivaganga, garlanded and honoured the statue of Muthuramalingam Thevar, on account of Muthuramalinga Thevar Jayanthi and Guru Poojai on 30.10.2020

Mr Karti P Chidambaram, MP, Sivaganga, garlanded and honoured the statue of Muthuramalingam Thevar, on account of Muthuramalinga Thevar Jayanthi and Guru Poojai on 30.10.2020