Sivaganga District Development Coordination on 13.02.2020

சிவகங்கை மாவட்ட வளர்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு குழுக் கூட்டத்தில் சிவகங்கை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திரு. கார்த்தி ப சிதம்பரம் அவர்கள் கலந்துகொண்டபோது.