`ஸொமேட்டோவின் 10 நிமிட உணவு விநியோக திட்டம் அபத்தமானது!' - கார்த்தி சிதம்பரம் கருத்து

`ஸொமேட்டோவின் 10 நிமிட உணவு விநியோக திட்டம் அபத்தமானது!’ – கார்த்தி சிதம்பரம் கருத்து

‘Absurd’: Karti Chidambaram slams Zomato’s 10-minute food delivery, says will raise issue in parliament

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *